ÂDİYAT SURESİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂDİYAT SURESİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂDİYAT SURESİ: Kur'an-ı Kerim'in 100. suresinin ismi olup, Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.

ÂDİYAT SURESİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂL-İ İMRAN SURESİ: Kur’an-ı Kerimin üçüncü suresinin ismi olup Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Bu sureye Eman, Kenz, Ma’niyye, Mücadele, İstiğfar Suresi ve Tayyibe de denilir. Devamını Oku

 • HAŞR SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 59. suresi olup Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • MUHAMMED SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 47. Suresi olup Kıtal Suresi de denir. Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • HUCURAT SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 49. suredir. Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • AHZAB SURESİ: Kur’ân-ı Kerimde otuzüçüncü surenin adı olup Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • KAMER SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 54. Suresinin ismi olup İktarabet Suresi de denir. Mekkîdir. Devamını Oku

 • NUR SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 24. Suresinin ismi. Devamını Oku

 • UKUD SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in beşinci suresi olan Mâide Suresinin diğer bir ismi. Devamını Oku

 • ALAK SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in doksanaltıncı suresinin adıdır. İkra’ Suresi de denilir. Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • ABESE SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de sekseninci surenin ismi olup, Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Saliha Suresi, Sefere Suresi de denilir. Devamını Oku

 • TAHRİM SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 66. Suresidir. “Lime tüharrimu” da denir. Medine’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • HUD SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 11. sure olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • FİL SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 105. sure olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • A’LÂ SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in seksenyedinci suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • AHKAF SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de kırkaltıncı sure olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar