ÂDİN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂDİN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂDİN: Otlakta bulunan dişi deve.

ÂDİN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DİGER-BİN: f. Başka kişilerin faydaları için fedakârlıkta bulunan kişi. Devamını Oku

 • CİVELEK: Tar: Yeniçeri Ocağı’nda bulunan ve aşçıbaşı maiyetinde yaver gibi kullanılan gençler. * Canlı, hareketli ve neş’eli deve yavrusu veya genç. Devamını Oku

 • SAYİBE: (C.: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve. * “Ümm-ül bahire” adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer. Devamını Oku

 • SÜLASÎ MEZİDÜN FİH: Gr: Zaid harf almış ve kökünde üç aslî harf bulunan kelime. Devamını Oku

 • ENİS(E): (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili. * Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır. * Yaban horozu. Devamını Oku

 • KİŞAF (KÜŞÂF): Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu. * Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi. Devamını Oku

 • HILBİD: Küçük deve. Devamını Oku

 • DİV-BEÇE: f. Deve yavrusu. Devamını Oku

 • RAHİLE: Yük hayvanı. * Yük getiren deve. * Topluluk, kafile. * Üzerine binilen deve. Devamını Oku

 • ULCUM: (C: Alâcim) Erkek kurbağa. * Dağ keçisinin erkeği. * Deve kuşu. * Sağlam ve dayanıklı deve. * Çok su. * Gece karanlığı. Devamını Oku

 • ASÛS: Yalnız yürüyüp, otlayan deve. * Yanından insanlar uzaklaşmayınca kendini sağdırmayan deve. * Av arayan kimse. Devamını Oku

 • RUGA’: Sada, ses. * Deve, sırtlan ve deve kuşunun bağırması. Devamını Oku

 • ÂLİC: İki hörgüçlü büyük deve. Yumuşak nesne. * Kırda bir kumlu yer.* Alcân dedikleri otu yiyen deve. Devamını Oku

 • HALİYYE: Bağından boşanmış deve. * Yabancı bir yavru emziren deve. * Büyük gemi. * Arı kovanı. * Ahlâktan kinâyedir. * (C.: Haliyyât) Bekâr kadın, evlenmemiş kız. Devamını Oku

 • AKKÂM: Deve kiralayıcısı, deve ile ücret karşılığında eşya taşıyan adam. * Hacca Surre-i Hümayun ile birlikte giden hademe. * Çadır mehteri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar