ÂDET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂDET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂDET: Usul, görenek, alışılmış davranış. Huy, tabiat. Toplumda nesiller boyunca uyulan ve kamuoyunda (umumî efkârda) saygı ve müeyyideye sahip hareket kaideleri (Sosyoloji). İslâm cemiyetinde âdetler de İslâmî olur, İslâma uygun olur. Müslüman, İslâma aykırı âdetlere uymaz. Cemiyetin yabancı âdetlerle bozulmamasına gayret gösterir.

ÂDET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEKÎDET: Düzen, hile, fesat. Devamını Oku

 • MAHMİDET: (C.: Mahâmid) Övme, senâ etme, medhetme. Devamını Oku

 • NİŞDET: Araştırıp sorma. * Kaybolan bir şeyi arama. Devamını Oku

 • SAÂDET: Mes’ud oluş. Talihi iyi olmak. Mutluluk. Said olmak. Allah’ın rızasına ermiş olmak. Her istediğine kavuşmuş olmak. Devamını Oku

 • RİŞDET: Doğruluk, dürüstlük. Temizlik. Devamını Oku

 • BEYDÛDET: Mahviyet, hiçlik, yok olma. Devamını Oku

 • ASR-I SAÂDET: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) peygamber olarak dünyada bulunduğu devir. (Bu sıdk ve kizb; küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr-ı Saadet’te sıdk vâsıtasıyla Muhammed’in (A.S.M.) âlâ-yı illiyyine çıkması ve o sıdk anahtarıyla hakaik-ı imaniye ve hakaik-ı kâinat hazinesi açılması sırrıyla, içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında sıdk, en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli Devamını Oku

 • ZİDET FAZLUHU: Bilgisi artsın, fazlı çok olsun! Devamını Oku

 • HÜCRE-İ SAÂDET: Saâdetli oda. Fahr-i Kâinat Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) odası. Devamını Oku

 • MERDUD-ÜŞ ŞEHÂDET: Şahitlikleri kabul edilmiyenler. * Fâsık, yani devamlı günah işleyenler, yalan söyleyenler, müslümanları aldatan kimseler merdud-üş şehâdettir. Devamını Oku

 • ASTÂNE-İ SAÂDET: Saadet eşiği. Sultan sarayı, İstanbul. Devamını Oku

 • KELİME-İ ŞEHÂDET: şehâdet ifâdesini hülâsa eden (Eşhedü en Lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh) cümlesi. Devamını Oku

 • NORMAL: Fr. Kanun, usul ve âdetlere uygun olan. Uygun. * Mat: Bir eğri çizgiye teğet olan doğrunun değme noktasından bu doğruya çizilen dik çizgi. Devamını Oku

 • AHLAK: (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine uyması gerektiği konusunda ortak bir fikre varamadılar. Kimi menfaati, kimi saadeti, kimi de vazifeyi Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar