ADEM-İ İTTİFAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ADEM-İ İTTİFAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ADEM-İ İTTİFAK: İttifaksızlık. Uyuşmazlık.

ADEM-İ İTTİFAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ADEM-İ İTİLÂF: Ülfetsizlik, anlaşmazlık. Devamını Oku

 • ADEM-İ HÂRİCÎ: İlm-i İlâhide mevcud olup, maddi vücudu olmayan.(Adem-i mutlak zaten yoktur; çünkü bir ilm-i muhit var. Hem daire-i ilm-i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın. Dâire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i hâricidir ve vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehl-i tahkik “A’yan-ı sâbite” tabir etmişler. Öyle Devamını Oku

 • ADEM-İ KABUL: İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak. (Kabul etmemek başkadır. İnkâr etmek başkadır. Adem-i kabul, bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve câhilâne bir hükümsüzlüktür. Bu surette, çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı, Devamını Oku

 • İHTİLAFAT: Anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar. İhtilaflar. Devamını Oku

 • HÂB-I ADEM: Ölüm uykusu. Devamını Oku

 • KE-L-ADEM: Yok. Yokmuş gibi. Devamını Oku

 • ADEM-İ İNKÂR: İnkâr etmeme. İnkârsızlık. Devamını Oku

 • ADEM-İ İTİKAD: İtikatsızlık. Devamını Oku

 • ADEM-İ BASİRET: Basiretsizlik, görüşsüzlük. Devamını Oku

 • ADEM-İ İMKÂN: İmkânsızlık. Mümkün olmayış. Devamını Oku

 • ADEM-İ İSTİMA’: Huk: Mahkemede dâvanın dinlenmemesi. Devamını Oku

 • ADEM-İ MES’ULİYET: Mes’uliyetsizlik, sorumsuzluk. Devamını Oku

 • ADEM-İ TE’DİYE: Borcunu ödememe. Devamını Oku

 • ADEM-İ DİKKAT: Dikkatsizlik. Devamını Oku

 • ADEM-İ EMNİYET: Emniyetsizlik. Güvensizlik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar