ADDETMEK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ADDETMEK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ADDETMEK: Saymak. İtibar etmek. İttihaz etmek.

ADDETMEK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİS’AB: Zor addetmek. Güç saymak. * Güçlük çekmek. Devamını Oku

 • SUUDE: İyi addetmek. Mübarek saymak. Devamını Oku

 • FARZ: Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı “karz”dır.) * Takdir veya beyan eylemek. * Bir şeyi delmek, gedik açmak. * Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus. * Addetmek, saymak, tutmak. * Fık: Din hususunda icrası vâcib, terki Devamını Oku

 • İSTİSHAL: Kolay saymak. Bir şeyi kolay addetmek. Devamını Oku

 • TAZ’İF: İki kat, kat kat etmek. Ziyade etmek. Bir kat daha artırmak. Çoğaltmak. * Zayıf addetmek. Devamını Oku

 • İBAH: İtibar etmek, ehemmiyet vermek. Hürmet etmek. Devamını Oku

 • İSTİHBAB: Bir şeyi iyi ve güzel addetmek. * Dost edinme. * Müstehab etmek ve olmak. Devamını Oku

 • İKTİHAM: Hücum ve istilâ eylemek. * Dayanmak. Tahammül etmek. Katlanmak. Güçlükleri yenmek. * Mülâhazasız bir işe başlamak. * Bir şeyi hakir addetmek. Devamını Oku

 • TAHKİR: Hareket etmek. Hor görmek. Küçük görmek. Aşağı ve alçak addetmek. Devamını Oku

 • MÜTTEHAZ: İttihaz edilen. Kabul edilen, yürürlükte olan, alınan. Devamını Oku

 • TENZİH: Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk’ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek. * Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek. Devamını Oku

 • TENZİH: Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk’ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek. * Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek. Devamını Oku

 • FÂSİD DAİRE: Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir. Devamını Oku

 • İ’TİBAR: (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek. * Taaccüb etmek. * Şeref, haysiyet. * Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri. * Ticarette söz veya imzaya olan itimad. Devamını Oku

 • TATAYYUR: Teşe’üm addetmek. Uğursuzluk. * Uçmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar