A’CAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

A’CAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

A'CAM: (Acem. C.) Acemler. İranlılar. * Arab olmayanlar.

A’CAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ACEM: İranlı. Yabancı. * Arapça konuşmayanlar. Arab olmayanlar. * Çekirdek. Devamını Oku

 • ACEMİYAN: f. (Acemi. C.) İranlılar. Acemler. * Acemiler, tecrübesizler. Devamını Oku

 • EACİM: (Acem. C.) Yabancılar, Arap olmayanlar. İranlılar. Devamını Oku

 • E’CAM: (Acem. C.) Arab olmayanlar. Güzel arabi bilmeyenler. Güzel ve fasih konuşamıyanlar. * Acemiler. Devamını Oku

 • BUHT: Arabî ile Acemîden doğmuş develer. Devamını Oku

 • IRÂK-I ACEM: (Acem Irakı) Tar: Irak’ın Dicle nehrinden başlayarak İran sınırındaki yüksek dağlık mıntıkaya kadar uzanan bölgesine Osmanlılarca verilen ad. Devamını Oku

 • ARABÎ: Arabça, Arab dili. Arab kavmine mensub. Devamını Oku

 • ELSİNE-İ TERKİBİYE: Birbirine eklenen kelimelerle konuşulan diller. Terkibli ifâdesi çok olan, Arabçaya uymayan lisanların hususiyeti. (Arabî Lisanına “Tasrifî” denilir. Çünkü aynı kökten kelimeler rahatlıkla yapılmaktadır. Arabçaya bu hususta yetişen başka bir lisan yoktur.) Devamını Oku

 • ŞARAB-I TAHUR: Temiz ve helâl olan Cennet şarabı. Cennete mahsus şurub. Devamını Oku

 • ARAB: Ceziret-ül Arab, Şam, Hicaz, Irak, Yemen, Mısır ve Afrika’nın şimâlinde yaşayan geniş bir kavmin adı. Devamını Oku

 • FELLAH: Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab. * Zenci, siyah arab. Devamını Oku

 • FARİS: İran. İranlı. * Binici, süvâri. * Ferasetli, anlayışlı. * İrandaki Şiraz vilâyeti. Devamını Oku

 • ZAL: İhtiyar. Ak sakallı. * f. İranlı meşhur kuvvet ve pehlivanlık senbolü Rüstemin babasının adı. Devamını Oku

 • MİHRGAN: f. Sonbahar. Güz mevsimi. * Eski İranlıların iki büyük bayramlarından birinin adı. Devamını Oku

 • ATEBAT: (Atebe. C.) Eşikler, basamaklar.* İranlıların mukaddes ziyaret yeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar