ACAL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ACAL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ACAL: (Ecel. C.) Eceller. Ölümler, vâdeler.

ACAL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ACALİT: Yoğurt. Devamını Oku

 • ECEL-İ MUALLAK: Levh-i Mahv İsbat’ta mukadder olarak yazılı, bâzı şartlarla mukayyed olan ecel. Ecel-i müsemma. Devamını Oku

 • ECEL-İ MÜBREM: Elinden kurtulunması mümkün olmayan, kaçınılmaz olan ecel. Devamını Oku

 • ECEL-İ NÂ-GEHAN: Ansızın gelen ecel. Birdenbire âni ölüm, vefat. Devamını Oku

 • ECEL-İ KAZÂ: (Bak: Ecel-i mübrem.) Devamını Oku

 • VUUD: Vaidler. Vâdeler. Devamını Oku

 • BENÛN: (Benîn) (İbn. C.) Oğullar. Zâdeler. Veledler. Devamını Oku

 • ASİL-ZÂDEGÂN: (Asil-zâde. C.) Asilzâdeler, soylu kişiler. Devamını Oku

 • DEVLETLÜ NECÂBETLÜ: Osmanlılar zamanında şehzâdeler için kullanılan bir tabirdir. Devamını Oku

 • AKAİD: (Akide. C.) Akideler. İtikad olunan hakikatlar. İtikada dâir kaziye ve hükümler, esaslar.(Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdanî ve aklî olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve te’sirleri zayıf kalır. Bu hale, Alem-i İslâmın hâl-i Devamını Oku

 • ECELİYYET: So adan vukuu şüphesiz olan hâdise. Devamını Oku

 • ECEL-İ MÜSEMMA: f. Muayyen bir zamana kadar, Allah’ın takdir ettiği ölüm. Devamını Oku

 • EMHAL: (Mehl. C.) Mehiller, mühletler, vâdeler, zamanlar, bir iş veya vazifenin yapılması için verilen fazla zamanlar. Devamını Oku

 • ECEL-İ FITRÎ: Her mahlukun yaradılışı itibariyle Cenab-ı Allah (C.C.) tarafından tayin olunan vasati ömrü. * Biyolojik ömür. Devamını Oku

 • NAHB: Yüksek sesle ağlama. * Önemli iş, mühim iş. Nezretmek, adamak. * Seri seyr. * Vakit, müddet. Ecel, ölüm, mevt. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar