ABESE SURESİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ABESE SURESİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ABESE SURESİ: Kur'an-ı Kerim'de sekseninci surenin ismi olup, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Saliha Suresi, Sefere Suresi de denilir.

ABESE SURESİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ENBİYA SURESİ: Kur’ân-ı Kerim’in 21.suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • BÜRUC SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 85. suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • LOKMAN SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 31. Suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • ALAK SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in doksanaltıncı suresinin adıdır. İkra’ Suresi de denilir. Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • A’LÂ SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in seksenyedinci suresi olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • CÂSİYE SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 45. sûresi olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Şeriat, Dehir Suresi de denir. Devamını Oku

 • VEŞŞEMSİ SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 91. suresidir. Suret-üş Şems de denir. Mekke-i Mükerreme’de nazil olmuştur. Devamını Oku

 • HUD SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 11. sure olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • FİL SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 105. sure olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • KÜVVİRET SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de 81. Suredir. İzeşşemsü Küvviret veya Tekvir Suresi de denir. Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • AHKAF SURESİ: Kur’an-ı Kerim’de kırkaltıncı sure olup Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • ÂL-İ İMRAN SURESİ: Kur’an-ı Kerimin üçüncü suresinin ismi olup Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Bu sureye Eman, Kenz, Ma’niyye, Mücadele, İstiğfar Suresi ve Tayyibe de denilir. Devamını Oku

 • KEHF SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 18. suresidir. Mekke-i Mükerreme’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • MUHAMMED SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 47. Suresi olup Kıtal Suresi de denir. Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

 • HAŞR SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 59. suresi olup Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar