ABA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ABA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ABA: Ekseriyetle yünden yapılmış, bol giyimli bir libas, elbise. (Peygamber Efendimiz de (A.S.M.) bu libası giyerlerdi.)

ABA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞABAŞ: f. Alkış etme, alkışlama. Aferin deme. Bir hareketi güzel bulmaktan dolayı alkışlamak veya hediye vermek. Devamını Oku

 • ÇABA: Cehd. Gayret, herhangi bir işi yapmak için harcanan güç. Devamını Oku

 • ŞABAŞHÂN: f. Beğenip alkışlayan. Devamını Oku

 • CAME: f. Evde giyilen bol elbise. Elbise, çamaşır. Sevb, libas. Devamını Oku

 • EFENDİ: (Rumcadan) Sahib, mâlik, mevlâ. Ağa. Şer’î hâkim, kadı, molla. (Saygı ve nezâket mübalağası olarak kullanılır. Eskiden büyüklere ve şâyân-ı hürmet zâtlara Efendimiz denildiği gibi, her zaman için Hz. Peygamber Aleyhissalâtu Vesselâm’a da, mü’minler Efendimiz diyerek hürmet ve sevgilerini ifade ederler.) Devamını Oku

 • HEFTAN: Zırhın altına giyilen pamuklu elbise. * Üstten giyilen kürk biçiminde süslü elbise. Kaftan. (Eskiden ekseriyetle taltif için, büyük kimseler tarafından liyâkat sahiplerine giydirilir veya üstlerine atılırdı.) Devamını Oku

 • ZİNE: Düzgün. * Libas, elbise. Devamını Oku

 • MİRT: (C: Mürât) Yünden veya haz denilen kumaştan elbise. * Kadınların, esvapları üstüne giydikleri elbise. Devamını Oku

 • BÜRDE: Hırka. Üstten giyilen libas, elbise. Devamını Oku

 • ŞEVAR: Ev esvabı, elbise, libas. * Heyet. Devamını Oku

 • NEBİYYÜ-R RAHMET: Bütün âlemler için Rahmete vesile olduğundan peygamber Efendimiz için söylenmiş bir isimdir. Devamını Oku

 • ŞEHR-İ ÂYİN: (Şehrâyin) f. Şenlik. Büyük hâkimiyet ve kuvvete ait sürur, sevinç, donanma. (İslâmda ilk şehr-i âyin Hz. Peygamber Efendimiz hicret sureti ile Medine’ye vâsıl olunca yapıldı.) Devamını Oku

 • HİCRET: Bir yerden bir yere göç etmek. Kendi memleketini bırakıp başka memlekete taşınmak. * Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Mekke’den Medine’ye hicret etmesi. İslâmiyetin ilk zuhurunda, şeref ve izzetleri zedelenen Mekke’deki putperest müşrikler daima Hz. Peygamber’e su-i kastlar tertipliyorlardı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (A.S.M.) Mekke’yi bırakıp Medinelilerin dâvetini kabul ederek Hz. Ebu Bekir (R.A.) ile birlikte Devamını Oku

 • KABTARÎ: Yünden dokunan bir elbise. Devamını Oku

 • PEŞMİN: (Peşmine) f. Yünden yapılmış. Yapağıdan yapılma. * Sâde ve süssüz elbise. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar