A Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

A kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

A: 1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir.

A ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AYIN: Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder. Devamını Oku

 • P: Osmanlı alfabesinin üçüncü harfi olup, ebced hesâbında “b” harfi gibi iki sayısına tekabül eder. Devamını Oku

 • J: Osmanlı alfabesinin ondördüncü harfi olup, ebced hesabında “” harfi gibi, 7 sayısına tekabül eder. Devamını Oku

 • K: Osmanlı alfabesinin yirmidördüncü harfi olan kaf ile, yirmibeşinci harfi olan kef harfini karşılar. Devamını Oku

 • RI: Kur’an alfabesinin onuncu harfi olup, ebcedî değeri 200’dür. Devamını Oku

 • DAD: Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir. * Ebced hesabında sekizyüz sayısına karşı gelir. Devamını Oku

 • LEFİF: Sarılmış, dürülmüş. * Gr: Kökü üç harfli olduğunda iki harfi “elif” veya “yâ” nın yan yana olduğu kelime. Devamını Oku

 • FA: Osmanlıca alfabenin 23’üncü harfi olup ebcedî değeri 80’dir. Devamını Oku

 • HEMZE: ( $) Elif veya elif yerine kullanılan işaret. Elif, vav, ya, he üzerine konulan ve “e” diye okutan işaret. * Parmakla sıkma, dürtme, sıkıştırma. Devamını Oku

 • MURAKKIK: Tecvidde bir harfi ince okumağa; terkik, ince okunan harflere ise; murakkık denir ki, şunlardır: Elif, nun, şın, ra, ha, dal, yâ, se, ayın, lam, mim, kef, sin, vav, fe, te, cim, he, ze, bâ, zel. Devamını Oku

 • LÂM-I CER: Kelimeyi cerreden lâm harfi. Kelimenin sonunu “i” diye okutur. Lillâhi, Lieclillâhi’de olduğu gibi. İstihkak ve ihtisas, has ve müstehak ve zarfiyyet, illet mânâsını verir. Devamını Oku

 • MİSAL: Bir şeyin benzer hali. Benzer. Örnek. * Düş. Rüya. * Ahlâk ve âdâbla ilgili kıssa ve hikâye. * Bir şeyin örneği ve sıfatı. Kısas. * Gr: İlk harfi harf-i illet olan (yani; elif, vav veyahut da yâ olan) fiil veya kelime. Devamını Oku

 • MİMÎ: (Mimiyye) Mim harfi ile alâkalı. İçinde mim harfi bulunan kelime. Devamını Oku

 • DENEYCİLİK: (Ampirizm) Fels: İnsan zihninde mevcut her bilginin ve her düşüncenin kaynağı tecrübe (deney) olduğunu iddia eden felsefi görüş. Bu görüş, tecrübenin ehemmiyetini belirtirken aklın ve dinin rolünü inkâr ediyor. Tecrübe maddi dünyayı anlamak için gerekli ama, yeterli değildir. Tecrübe görüneni ve müşahhası bize verir. Akıl ise, mücerredi, umumiyi, kaide ve prensipleri verir. Din ise Devamını Oku

 • HURUF-UL MUKATTAA: Gr: Kur’an-ı Kerim’de sure başlarında bulunan, kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı hafler. Elif Lâm Mim, Yâ Sin, Elif Lâm Râ… gibi. Bunlar İlahî birer şifre olup, mânalarını anlayanlar Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ve O’nun vârisleridir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar