Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

MUHKEM KAZİYE

MUHKEM KAZİYE: Huk: Kat’i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten so a veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat’i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edilmesi. (Bak: Kaziye-i muhkeme)

EYZAN

EYZAN: Böylece, kezâ, bunun gibi, yine böyle, bu da böyle.

BÂZİ

BÂZİ: f. Oyun. Eğlence.

PAKT

PAKT: Fr. Akid, sözleşme, andlaşma. Siyasi anlaşma.

İFTİHAR MADALYASI

İFTİHAR MADALYASI: Padişaha sadakat gösterenlere, tarım ve san’atın ilerlemesine çalışanlara, yangın ve sâri hastalık anında devlet ve millete büyük hizmetleri dokunanlara verilmek üzere II. Abdülhamid’in irade-i seniyesiyle altın ve gümüşten olmak üzere çıkarılan madalya. (1886 ve 1887) Madalyanın ön yüzünde yukarı kısmında şualar içinde tuğra ve alt kısmında Osmanlı arması; […]

KİYANE

KİYANE: Kefâlet, kefil olma.

MUKÎM-ÜS SÜNNET

MUKÎM-ÜS SÜNNET: Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Tevrat ve Zebur’daki ismi, sünnet ikame eden.

TECRİD

TECRİD: Açıkta bırakmak. * Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek. * Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah’a (C.C.) yönelmek. * Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi. * Soyma, soyulma.

VESAYET

VESAYET: (Visâyet) Vasilik. * Vasiyet. * Tembih, emir. Tavsiye. (Bak: Vasi)