Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

İŞGERF

İŞGERF: f. Dayanıklı, sağlam, kalın. * Şan, nam, ün, şeref.

ŞAHVAR

ŞAHVAR: (Şeh-vâr) f. Şâha, hükümdara yakışacak tarzda, şah gibi. * İri ve iyi cins inci.

MAZALLE

MAZALLE: Yol aranılan yer.

MERAKİB-İ BERRİYE

MERAKİB-İ BERRİYE: Araba, otomobil, kamyon, at vs. gibi kara nakil vasıtaları.

HARBÎ

HARBÎ: Dâr-ül harbde bulunan ve müslim olmayan kimse. Arada anlaşma yapılmamış düşman. * Harbe mensub ve müteallik. * Tüfek temizliği için kullanılan demir çubuk.

BECEL

BECEL: Şaşma, tuhafına gitme. * Yalan, iftira.

TELAKKİYÂT

TELAKKİYÂT: (Telakki. C.) Şahsî anlayış ve görüşler. * Kabul etmeler. Telakkiler.

TABAK

TABAK: (C.: Etbâk) Örtü. * Hâl. * Cemaat, topluluk. * Kabile.