Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

TAHTANÎ

TAHTANÎ: Alt kat. Alt katla alâkalı.

TİZ-PÂ(Y)

TİZ-PÂ(Y): f. Tez, süratli, ayağına çabuk.

HAT’ARE

HAT’ARE: Bir hâl üzerine karar etmeyip devamlı değişmek.

NUYAN

NUYAN: f. Şehzâde. Pâdişah oğlu.

ÖMR

ÖMR: Yaşama, hayat, yaşayış.

AKRİHA

AKRİHA: (Karah. C.) Temiz su. * Ağaçsız yer, ağacı olmayan tarla.

TEDERRÜC

TEDERRÜC: (Derece. den) Derece derece, adım adım ilerleme. * Dürrâce benzer bir kuş.

MUHTEZİN

MUHTEZİN: Kederli, hüzünlü, mahzun, mükedder.