Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

İSTİHAL

İSTİHAL: Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak. * Kolaylık elde etmek.

IKAL

IKAL: İkl, bağ, bend. * Daha ziyade Arabların başlarına koyup sardıkları bağ, agel. (Bak: Sâhib-üt tac)

DAHL

DAHL: Karışma, girme. * Nüfuz, te’sir. * Vâridat. * İrâd. İtiraz, ta’riz. * Ayıp, töhmet.

ZELEFE

ZELEFE: (C.: Zulef) Pâk ve ruşen nesne, parlak ve temiz cisim. * Kaypak, düz yer.

VEF’A

VEF’A: Kav ettikleri bez parçası. * Şişe ağzını tıpamada kullanılan bez parçası.

SIBGATULLAH

SIBGATULLAH: Cenab-ı Hakk’ın dilediği tarz, manevî renk, biçim ve şekilde yaratması. İslâmî ahlâk ve karakteri halketmesi. * Allah’ın dini.

SUKAYBE

SUKAYBE: Küçük delik, delikçik.

RAFIZÎ

RAFIZÎ: (Râfiziyye) Rafıza fırkasından olan. Hazret-i Ebu Bekir’in ve Hazret-i Ömer’in (R.A.) halifeliklerini kabul etmeyenlerden olan.